Λεπτό βάρος μητρότητας


λεπτό βάρος μητρότητας αφαιρέστε τη λιπαρή κοιλιά

Λεπτό βάρος μητρότητας της έρευνας είναι να αναδείξει τον μεταβαλλόμενο ρόλο των μαμάδων σε 13 χώρες στη Δυτική Ευρώπη, την αντίληψή τους για το πώς εκτιμάται ο ρόλος αυτός από την κοινωνία, καθώς και να εξετάσει τα πραγματικά στοιχεία που οδήγησαν στην αλλαγή της καθημερινής ζωής τους σε σχέση με παλαιότερες δεκαετίες. Λιγότερα από 40 λεπτά καθημερινά είναι ο ελεύθερος χρόνος για τις Ελληνίδες μαμάδες Η έρευνα έδειξε λεπτό βάρος μητρότητας οι Ελληνίδες μαμάδες έχουν λιγότερο από 40 λεπτά, κατά μέσο όρο, ελεύθερο χρόνο την ημέρα για τον εαυτό τους όταν δηλαδή δεν βρίσκονται στον χώρο της εργασίας τους και δεν ασχολούνται με την φροντίδα των παιδιών ή τις δουλειές του σπιτιούενώ θεωρούν ότι συγκριτικά με τις μητέρες τους, την ίδια περίοδο της ζωής τους, έχουν πολύ λιγότερο ελεύθερο χρόνο.

λεπτό βάρος μητρότητας Η μοσχάρι σούπα αφαιρεί το λίπος

Ο ελεύθερος χρόνος που έχουν οι Ελληνίδες στη διάθεσή τους είναι χαμηλότερος αυτού που κατά μέσο όρο έχουν οι μαμάδες στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή 48 λεπτά την ημέρα. Η έρευνα έδειξε ότι τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο έχουν οι μαμάδες από τη Φινλανδία με 69 λεπτά την ημέρα, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι Πορτογαλίδες με μόλις 29 λεπτά την ημέρα.

Έτσι, παρατηρείται μια μετατόπιση του «χρόνου για εμένα», στον «χρόνο για εμάς».

λεπτό βάρος μητρότητας πώς να αυξήσετε την αντίσταση αντοχής

Η πλειοψηφία των Ελληνίδων μαμάδων θεωρεί ότι η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει το έργο τους Η πλειοψηφία των μαμάδων που έλαβαν μέρος στην έρευνα νιώθουν πως τα οικονομικά προβλήματα της χώρας έχουν δυσκολέψει το έργο τους. Αυτό, ενδεχομένως, απορρέει από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Άλλες πιθανές κατευθύνσεις για την βελτίωση της ποιότητας της ζωή τους, όπως ένα πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας, η διαμονή τους λεπτό βάρος μητρότητας στο πατρικό τους ή να έχουν μεγαλύτερη βοήθεια στο σπίτι, έχουν σημαντικά μικρότερη σημασία για τις Ελληνίδες μαμάδες του σήμερα.