Παρεμβάσεις απώλειας βάρους για ενήλικες. Καθημερινό ζύγισμα: Πόσο βοηθά στην απώλεια βάρους


Η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για σημαντικές παθήσεις, όπως η καρδιαγγειακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ΣΔΤ2 και μερικές μορφές καρκίνου και επιπλέον σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα.

παρεμβάσεις απώλειας βάρους για ενήλικες

Μετά από 44 έτη παρακολούθησης, η επιδημιολογική μελέτη Framingham Heart Study έδειξε ότι ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου στηθάγχη, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν υψηλότερος στους υπέρβαρους και παχύσαρκους άνδρες και στις παχύσαρκες γυναίκες έπειτα από διόρθωση για την ηλικία, το κάπνισμα, την αρτηριακή υπέρταση, την υπερχοληστερολαιμία και το σακχαρώδη διαβήτη.

Αντιθέτως, τα οφέλη από την απώλεια σωματικού βάρους είναι πολλαπλά και συνίσταται στη βελτίωση των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, στη μείωση της ινσουλινοαντίστασης στα άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία, στη μείωση του επιπολασμού του ΣΔΤ2 στα άτομα με προδιαβήτη, καθώς και στη μείωση των συμπτωμάτων από το μυοσκελετικό σύστημα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σήμερα στη θεραπευτική φαρέτρα της παχυσαρκίας περιλαμβάνονται οι υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις, η φαρμακευτική αγωγή και η χειρουργική αντιμετώπιση.

Η αλλαγή του τρόπου ζωής και η εφαρμογή υγιεινοδιαιτητικών μέτρων αποτελούν αναμφίβολα τη βάση κάθε προσπάθειας, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν για τη διατήρηση του απολεσθέντος βάρους και την αναχαίτιση ισχυρή απώλεια βάρους milwaukee παγκόσμιας τάσης για αύξηση της παχυσαρκίας.

Κατά συνέπεια, η χρήση ασφαλών φαρμακευτικών παραγόντων και η βαριατρική χειρουργική θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Σχέση απώλειας βάρους και καρδιαγγειακών επιπλοκών Παρά τις αποδεδειγμένα ευεργετικές επιδράσεις της απώλειας βάρους στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, αμφισβητείται η ευνοϊκή της επίδραση στην υγεία, διότι επιδημιολογικές μελέτες συσχέτισαν την απώλεια βάρους με αύξηση της ολικής και καρδιαγγειακής θνητότητας, ακόμη και σε άτομα που ήταν αρχικά παχύσαρκα.

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι στις ανωτέρω μελέτες δεν αποσαφηνίζεται αν η απώλεια βάρους ήταν σκόπιμη.

Please wait while your request is being verified...

Έτσι ιο «παράδοξο» αυτό πιθανότατα οφείλεται στη συνύπαρξη καταστάσεων που σχετίζονται με απώλεια βάρους-καχεξία, όπως χρονίων εξελισσόμενων παθήσεων καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθειαψυχιατρικών παθήσεων κατάθλιψη ή προχωρημένης ηλικίας.

Επιπλέον, στα άτομα με ΣΔΤ2 η αντιδιαβητική αγωγή μπορεί να προκαλέσει αύξηση του σωματικού βάρους ινσουλίνη, σουλφονυλουρίες, γλιταζόνεςαλλά παραδόξως, μείωση του κινδύνου μικροαγγειοπαθητικών και μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών. Κι ενώ η ταυτόχρονη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου αίματος και η απώλεια βάρους είναι συχνά δύσκολο να επιτευχθούν, δεν υπάρχουν στοιχεία για τα καταληκτικά σημεία από τυχαιοποιημένες μελέτες παρέμβασης που να υποστηρίζουν τη σύσταση για απώλεια βάρους στους ασθενείς αυτούς.

παρεμβάσεις απώλειας βάρους για ενήλικες

Επιπρόσθετα, μελέτες παρατήρησης έδειξαν ότι το σταθερό σωματικό βάρος σχετίζεται με μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και μικρότερη θνητότητα συγκρινόμενο με την αύξηση ή την απώλεια σωματικού βάρους. Επομένως, η σύσταση για σταθεροποίηση του σωματικού βάρους, σε άτομα υπέρβαρα ή ελαφρώς παχύσαρκα που είναι όμως υγιή είναι αποδεκτή.

παρεμβάσεις απώλειας βάρους για ενήλικες

Τέλος, η συγχορήγηση κάποιων φαρμάκων μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τόσο την απώλεια βάρους όσο και τον κίνδυνο νοσηρότητας ή θνητότητας π. Για να αποσαφηνιστεί αν η απώλεια βάρους που σχετίζεται με μείωση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου επηρεάζει μακροπρόθεσμα και τα καρδιαγγειακά συμβάματα ή τη θνητότητα, μεγάλοι πληθυσμοί υπέρβαρων-παχύσαρκων ατόμων πρέπει να μελετηθούν με τυχαιοποιημένες, προοπτικές μελέτες παρέμβασης.

  • One moment, please
  • Περίληψη Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας φαίνεται πως είναι μια μάλλον δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία.
  • Πώς να αποδυναμώσετε την κοιλιά
  • Μείωση βάρους και μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος του ήπατος

Mελέτη Look AHEAD Action for Health in Diabetes Σκοπεύει να απαντήσει στο ερώτημα αν η καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα μπορεί να μειωθεί με την απώλεια βάρους που επιτυγχάνεται με εντατική υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα με ΣΔΤ2.

Η συνέχιση της παρεμβάσεις απώλειας βάρους για ενήλικες θα αποσαφηνίσει αν η μείωση του βάρους μπορεί να διατηρηθεί, αν θα έχει μακροπρόθεσμα ευεργετικά οφέλη στους παράγοντες κινδύνου και αν οι ευνοϊκές αυτές επιδράσεις θα μπορέσουν να μεταφραστούν σε μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου στα άτομα με ΣΔΤ2.

Καθημερινό ζύγισμα: Πόσο βοηθά στην απώλεια βάρους

ΙΙ Μελέτες φαρμακευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και επίδραση στους παράγοντες παρεμβάσεις απώλειας βάρους για ενήλικες κινδύνου και στα καρδιαγγειακά συμβάματα Μελέτη SCOUT Sibutramine Cardiovascular Outcomes Trial : Διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη που σχεδιάστηκε για να μελετηθεί η επίδραση της απώλειας βάρους με σιμπουτραμίνη mg συν δίαιτα και άσκηση στα καρδιαγγειακά τελικά σημεία, συγκρινόμενη με το εικονικό φάρμακο.

H σιμπουτραμίνη είναι αναστολέας της επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης. Πρωταρχικός στόχος ήταν το συνδυασμένο καταληκτικό σημείο έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ανατασσόμενη καρδιακή ανακοπή και θάνατος από καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Ωστόσο, συσχετίστηκε Νοέμβριος με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο λόγω καρδιαγγειακών συμβαμάτων στο Συγχρόνως, παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα κατάθλιψης, θέτοντας χάσετε λίπος πώς αμφισβήτηση την ασφάλεια του.

Μελέτη CRESCENDO Comprehensive Rimonbant Evaluation Study of Cardiovascular ENDpoint and Outcomes Τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη παρέμβασης, που σχεδιάστηκε για να απαντήσει πρωταρχικά στο ερώτημα αν το rimonabant μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου σε ασθενείς με κοιλιακή παχυσαρκία και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου συγκρινόμενο με το εικονικό φάρμακο.

Τερματίστηκε πρόωρα Αύγουστος λόγω αυξημένου κινδύνου ψυχιατρικών ανεπιθύμητων ενεργειών και αυτοκτονιών. Το φάρμακο αποσύρθηκε Οκτώβριος με απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Καθημερινό ζύγισμα: Πόσο βοηθά στην απώλεια βάρους

ΙΙΙ Μελέτες χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και επίδραση στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και στα καρδιαγγειακά συμβάματα Θεαματικά παρεμβάσεις απώλειας βάρους για ενήλικες φαίνεται ότι προσφέρει η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει και σακχαρώδης διαβήτης, στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της θνητότητας.

Μελέτη SOS Swedish Obese Subjects study Προοπτική, ελεγχόμενη μελέτη παρέμβασης που σχεδιάστηκε για να μελετήσει αν η σκόπιμη απώλεια βάρους με βαριατρική χειρουργική γαστρική περίδεση με δακτύλιο, γαστρική παράκαμψη ή γαστροπλαστικήσχετίζεται με μικρότερη θνητότητα συγκρινόμενη με τη συμβατική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

  • Απώλεια Βάρους – Diet Is
  • Η επίδραση της απώλειας βάρους με διαφορετικού τύπου δίαιτες σε παχύσαρκα παιδιά ετών στις μεταβολικές και καρδιακές παραμέτρους Περίληψη Η παχυσαρκία στα παιδιά αποτελεί μείζον πρόβλημα με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα στην ενήλικο ζωή.
  • Ρόφημα αδυνατίσματος χρησιμοποιώντας αγγούρια
  • Encephalos Journal

Η ομάδα που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά εμφάνισε μικρότερο επιπολασμό διαβήτη, υπερτριγλυκεριδαιμίας και υπερουριχαιμίας στα 2 και 10 έτη παρακολούθησης συγκρινόμενη με τη ομάδα ελέγχου, ενώ δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αρτηριακή υπέρταση και την υπερχοληστερολαιμία μεταξύ των δύο ομάδων.

Παρατηρήθηκαν λιγότερα επεισόδια θανατηφόρων και μη εμφραγμάτων του μυοκαρδίου και μικρότερη επίπτωση καρκίνου στην ομάδα που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά ενώ η επίπτωση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου δεν διέφερε στις δύο ομάδες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η μείωση της ολικής θνητότητας κατά Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια πρόσφατη μετα-ανάλυση της αποτελεσματικότητας της βαριατρικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτης.

παρεμβάσεις απώλειας βάρους για ενήλικες

Η ανάλυση περιέλαβε περίπου άτομα, με μέση ηλικία Η μέση απώλεια βάρους ήταν Αναφέρεται ότι το Επίλογος Η παχυσαρκία με τις συνακόλουθες καρδιο-μεταβολικές επιπλοκές είναι μία από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας και θα εξακολουθήσει να είναι και για τις επόμενες γενεές. H απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει αρκετούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ο ρόλος της όμως στη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί. Αιτιολογημένη κλινική απόφαση για τη σύσταση απώλειας σωματικού βάρους σε άτομα υψηλού κινδύνου καθώς και για το ποια μέθοδος θα προτιμηθεί υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση, φάρμακα, χειρουργείοθα μπορεί να ληφθεί μόνο όταν θα υπάρξουν δεδομένα από μελέτες παρέμβασης.

Γυμναστική μετά την απώλεια βάρους

Η βαριατρική χειρουργική φαίνεται να αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Χρειάζονται φάρμακα ασφαλή και αποτελεσματικά. Η αυξημένη φυσική δραστηριότητα και ο έλεγχος του σωματικού βάρους παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε στρατηγικής πρόληψης τόσο της καρδιαγγειακής νόσου όσο και του παρεμβάσεις απώλειας βάρους για ενήλικες διαβήτη.