Τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης,


Αξιολόγηση τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης Προσθήκη σχολίου Η Τ. Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στο Ανθεκτικό Σκυρόδεμα. Η παρούσα έκδοση ενέχει την πρωτοτυπία να αποτελεί το πρώτο μέρος μιας τριλογίας επάνω στο κρίσιμο αντικείμενο της ανθεκτικότητας οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο ενίοτε αμελείται ως βασικό στοιχείο του σχεδιασμού των δομημάτων.

Πέραν των άλλων, στη δεδομένη δυσμενή συγκυρία της γενικευμένης τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης του οικοδομικού κλάδου η γνώση των μηχανισμών φθοράς και των πρακτικών συντήρησης των υπάρχουσων κατασκευών και υποδομών μπορεί να αποτελέσει και μια εναλλακτική οδό που θα προσφέρει ευκαιρίες.

Πρόκειται για ένα πολύ ευρύ πεδίο, που στη συνέχεια θα εξειδικευτεί περαιτέρω με τις Τεχνικές Οδηγίες 7 «Διάβρωση χαλύβων σκυροδέματος» και 8 «Επισκευές ρωγμών».

Η Επιτροπή Τεχνολογίας Σκυροδέματος αποτελεί μια δραστήρια ομάδα καταρτισμένων κι έμπειρων συναδέλφων που με τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης αφιλοκερδή και συνεχή συμμετοχή τους έχουν συμβάλει ενεργά στη διάχυση της γνώσης προς το σύνολο των συναδέλφων.

Εκ μέρους του Δ. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και επιστημονικές τοποθετήσεις επί του κειμένου είναι ευπρόσδεκτες και θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντική έκδοση.

Το παρόν κείμενο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κανονιστικό κείμενο με υποχρεωτική εφαρμογή και δεν υποκαθιστά κανονισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ ή θα ισχύσουν στο μέλλον. Συναδελφικά Γιώργος Πιττός Μέλος Δ. Η Επιτροπή Τεχνολογίας Σκυροδέματος Σ. Σακελλαρίου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Πρόεδρος Επιτροπής Χ. Ζέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε. Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ν. Βογιατζής, Πολ.

Μηχανικός Ν. Ζυγούρης, Πολ. Μηχανικός, MSc Β. Μπαρδάκης, Δρ. Μηχανικός Κ. Παπανικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Πατρών Γ.

Πιττός, Πολ. Μηχανικός, MSc Ι. Σφήκας, Δρ. Μηχανικός Ε. MSc Ν. Καρυστινός, Πολ. Τι είναι το ανθεκτικό σκυρόδεμα;3. Ποια είναι τα αίτια υποβάθμισης της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος σε διάρκεια;4. Τι γνωρίζουμε για την ενανθράκωση;5. Τι γνωρίζουμε για τη θαλάσσια έκθεση;6. Ποιοι οι μηχανισμοί της διάβρωσης;8. Ποια η επίδραση τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης διαφόρων συστατικών του σκυροδέματος τσιμέντα, ποζολάνες, αδρανή, νερό, πρόσμικτα για δημιουργία ανθεκτικού σκυροδέματος;9.

Ποια πρέπει να είναι η ποιότητα του στρώματος του σκυροδέματος που προστατεύει τον οπλισμό από διάβρωση; Ποια η επίδραση των μεθόδων κατασκευής στη δημιουργία ανθεκτικού σκυροδέματος; Πώς γίνεται η αξιολόγηση της βλάβης και πώς επιλέγεται η μέθοδος επισκευής; Ποιοι τύποι επισκευών υπάρχουν; Πως γίνεται η προετοιμασία της επισκευής; Ποια είναι τα στρώματα πρόσφυσης μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος; Πώς αντιμετωπίζονται οι ρωγμές; Υπάρχουν συστήματα πρόσθετης προστασίας; Ποια είναι τα συστήματα πρόσθετης επιφανειακής προστασίας; Ποια είναι τα συστατικά ενός συστήματος πρόσθετης επιφανειακής προστασίας; Πώς γίνεται η επιλογή ενός συστήματος πρόσθετης επιφανειακής προστασίας; Ποιος ο ρόλος της υγρασίας του σκυροδέματος κατά την εφαρμογή ενός συστήματος πρόσθετης επιφανειακής προστασίας; Ποια η επίδραση των καιρικών συνθηκών στην πρόσφυση; Μηχανισμοί διάβρωσης οπλισμού Αναλυτικότερα: Τ.

Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες προσβολής που δεν μελετούνται εδώ: 1. Κύκλοι ψύξης απόψυξης Θειικά άλατα3.

ελεύθερος χρόνος 88 καφές με απώλεια βάρους hacks για το πώς να χάσετε βάρος γρήγορα

Χημικά οξέα 4. Επιφανειακή τριβή5. Αντίδραση αδρανών — αλκαλίων π. Διάβρωση άλλων υλικών αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο 7. Άλλοι τύποι ρωγμών πλην των ρωγμών λόγω διάβρωσης οπλισμού που δεν μελετούνται εδώ: 1. Ρηγματώσεις νωπού σκυροδέματος 2.

σπριντ για να χάσεις το λίπος στην κοιλιά Πρωτεϊνική δίαιτα 5 ημερών

Ρηγματώσεις από συστολή ξήρανσης 3. Ρηγματώσεις από θερμικές τάσεις 4. Ρηγματώσεις από υπερφόρτιση 5. Ρηγματώσεις από κακό σχεδιασμό 6. Ρηγματώσεις από εξωτερικά φορτία 7. Ρηγματώσεις από σεισμό, άνεμο, διαφορικές καθιζήσεις, βιολογικές επιδράσεις, ερπυσμό κ.

Ηλεκτρόλυση

Δηλαδή: κατάλληλες α΄ ύλες σκυροδέματος τύπος τσιμέντου, πρόσμικτα, κ. Να κατασκευάζονται δηλαδή δομήματα από Ανθεκτικό Σκυρόδεμα. Στην παρούσα οδηγία δίνεται έμφαση στα απλά συστήματα επιφανειακής προστασίας.

φόρουμ διατροφής αγγουριού ποτά που θα σας κάνουν να χάσετε βάρος

Στην ίδια Οδηγία θα αναπτυχθούν τόσο ο σχεδιασμός για παραγωγή νέων ανθεκτικών σκυροδεμάτων όσο και τα πρόσθετα συστήματα προστασίας που αποτελούν ένα φραγμό ανάμεσα στο σκυρόδεμα και τις χημικές προσβολές που το τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης.

Έτσι στο Κεφάλαιο Ειδικές περιπτώσεις σκυροδεμάτων, στην § Στο παράρτημα F του ιδίου προτύπου, δίνονται συστάσεις για περιορισμούς στη σύνθεση του σκυροδέματος ανά κατηγορία έκθεσης π. Ποια είναι τα αίτια υποβάθμισης της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος σε διάρκεια;3.

H απότριψη του σκυροδέματος ξεκινά από το συστατικό με τη μικρότερη αντοχή, τον σκληρυμένο τσιμεντοπολτό, και προχωρεί σταδιακά έως ότου αποκαλυφθούν τα αδρανή, που με τη σειρά τους αφαιρούνται δημιουργώντας ανώμαλες επιφάνειες, επιρρεπείς σε περαιτέρω φθορά.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Τ. Επίσης, ρηγματώσεις οι οποίες εκτείνονται σε όλο το πάχος πλακών δύναται να αναπτυχθούν σε πλάκες επί εδάφους, όταν το έδαφος έδρασης δεν τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης καλά συμπυκνωμένο, όταν είναι ιλυώδες ή όταν είναι για οποιοδήποτε άλλο λόγο ασταθές. Η αντίδραση του Ca OH 2 του τσιμεντοπολτού τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης το CO2 της ατμόσφαιρας, που διαχέεται σταδιακά προς το εσωτερικό του σκυροδέματος μέσω των πόρων, σχηματίζει ανθρακικό ασβέστιο και λέγεται ενανθράκωση.

Πρακτικά, όλα τα συστατικά του ενυδατωμένου τσιμέντου τύπου Portland είναι ευπαθή στην ενανθράκωση. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ευεργετικά ή επιβλαβή, ανάλογα με το χρόνο, την ταχύτητα και την έκταση που εμφανίζονται, καθώς και την έκθεση στο περιβάλλον.

Σκόπιμη ενανθράκωση κατά τη διάρκεια της παραγωγής μπορεί να βελτιώσει την αντοχή, τη σκληρότητα και τη σταθερότητα των διαστάσεων των προϊόντων ενυδάτωσης του τσιμέντου.

Σε άλλες περιπτώσεις ωστόσο, η ενανθράκωση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του pH του σκυροδέματος σε τιμές κάτω του 9 και σε επακόλουθη αποπαθητικοποίηση του χαλύβδινου οπλισμού κοντά στην επιφάνεια. Η έκθεση σε CO2, κατά τη διαδικασία σκλήρυνσης, μπορεί να επηρεάσει την τελειωμένη επιφάνεια των πλακών, αφήνοντας ένα μικρότερης αντοχής και λιγότερο ανθεκτικού στο νερό επιδερμικό στρώμα που δίνει την εικόνα «σκονισμένης πλάκας».

Κατά τη διαδικασία της σκλήρυνσης, η χρήση μη εξαεριζόμενων θερμαντικών σωμάτων, ή η έκθεση σε καυσαέρια από εξοπλισμό ή άλλες πηγές μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία επιφανειών με μεγάλο πορώδες που θα είναι ευπαθείς σε χημική προσβολή.

ηλεκτρόλυση νερού

Η πηγή του CO2 μπορεί να είναι είτε η ατμόσφαιρα είτε το νερό που μεταφέρει διαλυμένο CO2. Ενανθράκωση από την ατμόσφαιρα — Η αντίδραση του ενυδατωμένου τσιμεντοπολτού με το CO2 του αέρα είναι, γενικά, μια αργή διαδικασία. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος, τη θερμοκρασία, τη διαπερατότητα του σκυροδέματος και τη συγκέντρωση του CO2.

Σχετικά διαπερατά σκυροδέματα υποβάλλονται πιο γρήγορα σε εκτεταμένη ενανθράκωση από ότι τα πυκνά, καλά συμπυκνωμένα και συντηρημένα σκυροδέματα. Οι βιομηχανικές περιοχές, με υψηλές συγκεντρώσεις CO2, στον αέρα οδηγούν σε υψηλότερους ρυθμούς ενανθράκωσης.

Θα πρέπει να λαμβάνεται, επίσης, υπόψη ότι οι άνεμοι μπορούν να μεταφέρουν το θαλασσινό νερό υπό μορφή σταγονιδίων ή ατμών αρκετά χιλιόμετρα μέσα στην ηπειρωτική γη.

Κατά κύριο τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης, οι πλέον εκτεθειμένες κατασκευές περιλαμβάνουν τις παραθαλάσσιες κατασκευές π.

Οι κατασκευές τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης είναι εκτεθειμένες στην ταυτόχρονη προσβολή από ένα τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης φυσικών και χημικών βλαβερών μηχανισμών, όπως αυτοί θα εξηγηθούν παρακάτω. Η συνολική συγκέντρωση αλατότητα, salinity μεταβάλλεται μεταξύ των διαφορετικών περιοχών ανά τον κόσμο Σχήμα 1 και είναι χαμηλότερη στις ψυχρότερες και εύκρατες περιοχές, εν συγκρίσει προς την αντίστοιχη συγκέντρωση σε θερμότερες θάλασσες.

Ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση συναντάται κοσμήματα αδυνατίσματος ρηχές παραθαλάσσιες περιοχές με υψηλούς ημερήσιους ρυθμούς εξάτμισης.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι αναλογίες των συστατικών των θαλάσσιων αλάτων είναι πρακτικώς σταθερές.

Τα περισσότερα θαλάσσια ύδατα έχουν μια πρακτικώς ομοιογενή χημική σύσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία περίπου 3. To pH του θαλάσσιου ύδατος κυμαίνεται μεταξύ 7. Υπό συνθήκες, σε κλειστούς κόλπους ή εκβολές ποταμών, η τιμή του pH μπορεί να είναι χαμηλότερη από 7. Για παράδειγμα, αλατότητα 30 ppt αναφέρεται σε 30 λίβρες pounds αλατιού σε κάθε λίβρες θαλασσινού νερού. Διαγραμματική απεικόνιση ωπλισμένου σκυροδέματος που εκτίθεται σε θαλασσινό νερό [πηγή: Mehta, ] Για κατασκευές σκυροδέματος κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές, θεμελιωμένες σε στάθμη αλατούχου υπεδάφους, οι μηχανισμοί της τριχοειδούς απορρόφησης και της εξάτμισης μπορούν να προκαλέσουν υπερκορεσμό και κρυσταλλοποίηση στο σκυρόδεμα πάνω από τη στάθμη του εδάφους, με αποτέλεσμα τη χημική προσβολή της τσιμεντόπαστας από θειικά και την εκτεταμένη διάβρωση του χάλυβα από χλωριόντα.

Οι κατασκευές τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης είναι εκτεθειμένες στο συνδυασμό της χημικής δράσης των συστατικών του θαλάσσιου νερού τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης τα προϊόντα της ενυδάτωσης του σκυροδέματος, της διόγκωσης λόγω της αντίδρασης αλκαλίων-αδρανών alkali-aggregate expansionτης διήθησης υδροξειδίου του ασβεστίου, της πίεσης λόγω κρυσταλλοποίησης των αλάτων στο σκυρόδεμα, της παγοπληξίας σε ψυχρά κλίματα, της απότριψης λόγω κυμάτων κ.

Σπηλαίωση νέας γενιάς + Έξυπνο φωτόνιο ραδιοσυχνότητα + Λιπολέιζερ

Καθώς οι παραπάνω μηχανισμοί μειώνουν τη διαπερατότητα του τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης, ο συνδυασμός τους μπορεί να οδηγήσει, υπό συνθήκες π. Ενώ η αντίδραση των θειικών ιόντων του θαλασσινού νερού με το ώριμο σκυρόδεμα είναι παρόμοια με εκείνη των θειικών ιόντων του φρέσκου μαλακού νερού ή των εδαφών, η επίδραση είναι διαφορετική.

Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων στο θαλασσινό νερό μπορεί, υπό ακραίες κλιματικές συνθήκες, να αυξηθεί σημαντικά τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης των μηχανισμών της τριχοειδούς απορρόφησης και της εξάτμισης. Πάντως, η παρουσία χλωριόντων μεταβάλλει το εύρος και τη φύση της χημικής αντίδρασης, με αποτέλεσμα μικρότερη διόγκωση τσιμέντου δεδομένης περιεκτικότητας C3A, εν σχέσει προς τη διόγκωση παρενέργειες lipovon έκθεσης σε φρέσκο νερό με την ίδια τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης θειικών ιόντων.

Πάντως, όπως αναφέρεται και στο αμερικάνικο πρότυπο ACI Η απαίτηση τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης χαμηλή διαπερατότητα του σκυροδέματος είναι κρίσιμη για να προσφέρει επαρκή προστασία στον οπλισμό. Συχνά στην πράξη, για την επίτευξη χαμηλής διαπερατότητας χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως κατάλληλα πρόσμικτα τύπου ΙΙ π.

Καθώς οι παραθαλάσσιες κατασκευές συνήθως περιλαμβάνουν διατομές μεγάλου πάχους και υψηλή περιεκτικότητα τσιμέντου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται και στην επίδραση της θερμότητας ενυδάτωσης που μπορεί να διευρύνει σημαντικά το δίκτυο και το πάχος των ρωγμών.

Η αποφυγή αυτών των συνθηκών είναι απαραίτητη εάν οι κατασκευές από σκυρόδεμα που περιέχουν ενσωματωμένο χάλυβα πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνοψίσει τους μηχανισμούς της διάβρωσης, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συμβαίνει η διάβρωση και τις μεθόδους και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν ή να μειώσουν τη διάβρωση και επίσης να συζητήσει την διαφύλαξη άλλων ενσωματωμένων υλικών. Ο βαθμός αυτής της προστασίας εξαρτάται από το πάχος του σκυροδέματος επικάλυψης του οπλισμού, την ποιότητα του σκυροδέματος και τα χαρακτηριστικά της κατασκευής.

Η διάβρωση του οπλισμού επέρχεται από την παρουσία χλωριόντων διάβρωση κατά βελονισμό. Σε αυτήν την περίπτωση ο βαθμός προστασίας εξαρτάται και από το μέγεθος έκθεσης του οπλισμού σε χλωριόντα που προέρχονται είτε από τα συστατικά του σκυροδέματος είτε από εξωτερικές αιτίες.

Τα θέματα αυτά σχεδιάζεται να μελετηθούν αναλυτικά σε χάστε βάρος αρχάριος Οδηγία την Τ. Εδώ θα δοθούν πολύ περιληπτικά κάποια πρώτα στοιχεία.

δεν είναι σε θέση να χάσει βάρος αιτίες Dissociated diet 333 menu

Λεπτομερής περιγραφή του μηχανισμού δίδεται στην παράγραφο 7. Βέβαια ο χάλυβας μέσα στο σκυρόδεμα συνήθως προστατεύεται από διάβρωση από το υψηλό pH της τσιμεντόπαστας που τον περιβάλλει. Τσιμεντοπολτός που δεν έχει υποστεί ενανθράκωση έχει pH τουλάχιστον 12,5 και έχει αποδειχτεί ότι σε αυτές τις τιμές pH ο χάλυβας δεν διαβρώνεται.

Εάν όμως το pH μειωθεί π. Έχει μετρηθεί ότι η ενανθράκωση της τσιμεντόπαστας μπορεί να μειώσει το pH σε επίπεδα του 8 ή του 9, συνθήκη που αφήνει το χάλυβα να διαβρωθεί. Εάν τότε υπάρξει παρουσία οξυγόνου και υγρασίας νερόη διάβρωση αρχίζει να συμβαίνει. Από πολλές μετρήσεις έχει φανεί π.

Έτσι έχουν προταθεί πάρα πολλά συστήματα προστασίας, άλλα επιτυχημένα, άλλα όχι τόσο. Είναι έξω από τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας να περιγράψει αυτές τις επισκευές, ο αναγνώστης μπορεί όμως να αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΝ Για το λόγο αυτό υπάρχει πρόβλεψη να δημιουργηθεί ξεχωριστή Οδηγία με επικέντρωση στην επισκευή ρωγμών από διάβρωση οπλισμού Τ.

Η επάρκεια της προστασίας εξαρτάται από το πάχος επικάλυψης, την ποιότητα του σκυροδέματος, τις λεπτομέρειες της κατασκευής, το βαθμό έκθεσης σε χλωριόντα από τα συστατικά του σκυροδέματος και από το περιβάλλον και από το περιβάλλον λειτουργίας. Η διάβρωση οδηγεί σε σταδιακή απώλεια της λειτουργικότητας και της στατικής επάρκειας της κατασκευής και ολοκληρώνεται σε τρία βασικά στάδια [ACI Τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης χλωριόντα διεισδύουν στο σκυρόδεμα προς τον οπλισμό και δημιουργούν ικανή συγκέντρωση στη στάθμη του οπλισμού, η οποία τελικώς διευκολύνει την διάβρωση.

Κατά τη φάση αυτή λαμβάνει χώρα η ενεργός διάβρωση του χάλυβα, τεχνολογία αποδυνάμωσης της σπηλαίωσης η πίεση διαστολής που ασκείται διαμέσου των σχετικώς ογκωδέστερων ρωγμών λόγω διάβρωσης αποφλοιώνει το περιβάλλον σκυρόδεμα της επικάλυψης.

τα σπριντ καίνε το λίπος της κοιλιάς Μπανγκόκ καφέ αδυνατίσματος