Οιστραδιόλη για απώλεια βάρους. Όρεξη και έμμηνος ρύση


Linkedin Για να μπορέσετε να κατανοήσετε, τι οιστραδιόλη για απώλεια βάρους συμβεί με τα Συνθετικά Σκευάσματα που χρησιμοποιούνται και συστήνονται ως Θεραπείες Ορμονικής Υποκατάστασης Θ. Το κύριο όργανο, που τελείται ο μεταβολισμός των Οιστρογόνων, είναι το ήπαρ συκώτι. Φτάνοντας στο ήπαρ με την αιματική κυκλοφορία η 17β —Οιστραδιόλη Ε2το πιο δραστικό γυναικείο Οιστρογόνο μετατρέπεται σε Οιστρόνη Ε1. Η μετατροπή συντελείται με την παρουσία του ενζύμου 17β-ΟΗ-δεΰδρογενάση.

οιστραδιόλη για απώλεια βάρους

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στον οργανισμό της γυναίκας οιστραδιόλη για απώλεια βάρους τις ανάγκες για επίτευξη ισορροπίας, οιστρόνη μετατρέπεται σε θειϊκή οιστρόνη μέσω του ενζύμου σουλφατάση. Από τη θειϊκή οιστρόνη που είναι υδροδιαλυτή, θα παραχθεί πάλι οιστρόνη και σε μικρότερο ποσοστό οιστραδιόλη.

οιστραδιόλη για απώλεια βάρους

Οι χημικές αντιδράσεις μεταβολισμού των οιστρογόνων είναι αμφίδρομες, με στόχο την ορμονική ισορροπία για την κάλυψη των αναγκών του γυναικείου οργανισμού. Οι αμφίδρομες αυτές μετατροπές, κατά τον μεταβολισμό των οιστρογόνων λαμβάνουν χώρα και στο Ενδομήτριο.

Τα ένζυμα που βοηθούν ως καταλύτες, να συντελεστούν οι μετατροπές κατά τον μεταβολισμό των οιστρογόνων όπως η 17β-δεϋδρογενάση, η σουλφατάση και η σουλφοτρανσφεράση, ρυθμίζονται από την Προγεστερόνη.

οιστραδιόλη για απώλεια βάρους

Η Προγεστερόνη ενεργοποιεί τα ένζυμα που είναι απαραίτητα για τον Μεταβολισμό των Οιστρογόνων. Γιατί είναι αυτά σημαντικά; Δείτε.

οιστραδιόλη για απώλεια βάρους

Σε μια γυναίκα επομένως που έχει περίοδο, στην πρώτη φάση του κύκλου της παραγωγική φάσηόπου δεν υπάρχει προγεστερόνη βάλε μια εικόναδεν παράγεται το ένζυμο 17β-Δεϋδρογενάση.

Έτσι η 17β-οιστραδιόλη,το ισχυρό δραστικό οιστρογόνο της γυναίκας, δεν μετατρέπεται μεταβολίζεται σε οιστρόνη, που είναι λιγότερο δραστικό οιστρογόνο, παρά μόνο σε μικρές ποσότητες.

οιστραδιόλη για απώλεια βάρους

Μετά όμως, στην δεύτερη φάση του κύκλου της γυναίκας εκκριτική φάσηεπειδή η Προγεστερόνη πλέον είναι συνεχώς αυξανόμενη, αυξάνεται και η παραγωγή του ενζύμου και έτσι έχουμε μεγάλη μετατροπή της 17β-οιστραδιόλης Ε2 σε οιστρόνη Ε1. Υπάρχει ισορροπία, πρόβλεψη από την φύση. Σε μια γυναίκα στην Εμμηνόπαυση τώρα, υπάρχουν χαμηλά ποσά από 17β-οιστραδιόλη Ε2. Αυτή η Ε2 προέρχεται: 1 από Μεταβολισμό της θειϊκής οιστρόνης στο ήπαρ.

οιστραδιόλη για απώλεια βάρους

Αυτή η θειϊκή οιστρόνη όμως, προήλθε από οιστρόνη η οποία με την σειρά της προήλθε, από Αρωματοποίηση ανδρογόνων στην περιφέρεια στον λιπώδη ιστό της Εμμηνοπαυσιακής γυναίκας.

Δηλαδή: Περιφερικό Λίπος Σουλφατάση Θειϊκή.